11 فرایند کلیدی کسب و کار که می توانید به منشی مجازی واگذار کنید

وبلاگ دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

توسعه بلاگ ها یکی از کارهای بزرگ در استراتژی بازاریابی همکاری با بلاگ های مرتبط با صنعت شما می باشد. فرایند حمایتی می تواند بیش از حد باشد و گاهی اوقات عواقب رد شدن داشته باشد. با کمکی که منشی مجازی در این فرایند می توان این عملیات غیر ممکن را خارج از دفتر انجام داده و تلاش های همکاری ما را بهبود ببخشد. یکی از این ابزارها استفاده از سرویس Google Sheets به جهت بروزرسانی چشم انداز است که باعث به روز بودن همه می شود. سیستم تماس تلفنی منشی مجازی گزینه عالی برای سیستم تماس تلفنی می باشد. [...]