فکس مجازی چیست؟

فکس مجازی سرویس دفتر مجازی دبی به شما این امکان را می دهد که بدون امکانات جهت ارسال و دریافت فکس مجازی ، فکس را از طریق سرویس مجازی دفتر مجازی دبی ارسال کنید .

با استفاده از فکس مجازی دفتر مجازی دبی فکس های ارسالی و دریافتی خود را مدیریت و به راحتی کنترلی بر نامه و اسناد و … ارسالی و دریافتی خود داشته باشید .

با استفاده از فکس مجازی دفتر مجازی دبی بدون نیاز به سخت افزار از هر نقطه ای فکس دریافت کنید در ارسال فکس محدودیت نداشته باشید .

فکس مجازی بگونه ای است که ابتدا شماره تلفن اختصاصی دبی بر روی سرویس دفتر مجازی فعال می شود و در نهایت سرویس فکس مجازی دبی برای شما فعال می شود .

مزیت فکس مجازی دبی

  • کاهش قابل توجه هزینه ها

  • مدیریت زمان

  • بدون نیاز به شماره تلفن مجزا برای فکس مجازی

فکس مجازی دفتر مجازی دبی virtual-fax-topdubie

ویژگی فکس مجازی دفتر مجازی دبی